דף הבית >> Business Ecosystem >> מילון מונחים עסקיים

מילון מונחים עסקיים

מסמכי התאגדות של חברה
הכוונה לתזכיר החברה והתקנון. מסמכים אלו בעצם מגדירים את הזכויות ואופן התנהלותה של החברה, לדוגמא זכויות למינוי דירקטורים במועצת המנהלים, אופן ותדירות ניהול וקיום אסיפות בעלי המניות ואפן ההצבעות. ברוב המקרים, משקיעים חדשים יתקנו וישנו מסמכים אלו על מנת להתאימם לדרישותיהם בתמורה להשקעה.
 
דירקטוריון
מועצת המנהלים, אנשים המתמנים על ידי בעלי המניות המרכזיים של החברה ומייצגים את האינטרסים שלהם. מנכ"ל החברה כפוף למועצת המנהלים וממונה על ידו.
 
מניות רגילות
מניות המקנות למחזיקיהן בעלות בחברה ומזכות אותם ברווחים, הצבעות ועוד.  
 
מניות בכורה
מניות המקנות למחזיקיהן בעלות בחברה ומזכות אותם ברווחים, הצבעות ועוד. בשונה ממניות רגילות מניות בכורה מקנות "זכויות יתר" למחזיקיהן בנושאים כגון חלוקת רווחים, מועצת מנהלים, החלטות חברה, שווי מניה בעת דילול ועוד.
 
בוטסטראפינג
הקמת מיזם במימון עצמי בלבד, עד להשקעה.
 
הלוואת גישור
הלוואה שהיא קצרת מועד, מחצי שנה ועד שנה וחצי ברוב המקרים, הלוואת גישור משמשת למימון לתקופות מעבר בחיי החברה. ניתן להמיר הלוואות כאלו למניות כפוף להסדר מראש. במקרים רבים מאשר דירקטוריום החברה הלוואות כאלו על ידי הבעלים.
 
Bring Along
זוהי זכות של בעלי מניות עקריים או בעלי מניות באחזקות של רוב לחייב בעלי מניות מיעוט להסכים למכירה של מניות החברה לצד ג. עושים זאת בחוזים ומבעוד מועט על מנת למנוע מצב בו בעלי מניות מיעוט יטענו ל "עושק המיעוט" ויעמידו מכשולים לחברה בשלב של מכירה כגון Exit.
 
קצב שריפת מזומנים
חישוב הוצאות התזרים האמיתיות (ללא פחתים, מלאים, וכיו"ב אלא "נטו תזרים") בניכוי ההכנסות שהתקבלו (ללא תשלומים עתידיים שלא נגבו בפועל). זו אינדיקציה לגבי יכולת החברה להתקיים מימונית בתצורת הפעילות העסקית הנוכחית. קרי: "כמה אוויר לנשימה עדיין יש לעסק".
 
טבלת היוון למניות
תיאור של בעלי המניות, שיעור האחזקות, סוגי המניות (רגילות או בכורה) ואם המדובר באופציות ודילולים גם שיעור הדילול.
 
משקיע מצטרף
משקיע שולי אשר בדרך כלל מצטרף למשקיע עקרי המבצע למשל בדיקת נאותות.  
 
שטר העברת מניות
חוזה מכר מניות עליו חתומים המוכר והקונה ועדים. שטר זה נרשם ברשם החברות ובספרים של החברה. העברת מניות בין צדדים הנה בדרך כלל בעלת שווי כספי ולכן נחשבת ארוע מס
 
דיבידנד
מייצג את חלוקת הרווחים של החברה.הדיבידנד מחולק אך ורק מהרווחים של החברה.
 
בדיקת נאותות
בדיקה המתקיימת כתנאי מקדים להשקעה בחברה ותפקידה לוודא כי  המצגים שנתנה החברה מדויקים ונכונים וכי אין סיכונים, חוסר אמיתות וכו' אשר עשויים לחשוף את המשקיע לסיכונים. בדיקות אלו נעשות בדרך כלל על ידי רואי חשבון וגופים מקצועיים ומנוסים בתחום.
 
חברת "שלב מוקדם"
הכוונה לחברת סטארט אפ בעלת מכירות התחלתיות, צוות הנהלה מגובש ואינדיקציה לאופק עסקי ברור יחסית.  שלב זה הנו מאד רלבנטי לפניה לקרנות הון סיכון.
 
נאום המעלית
הצגת החברה בתמצית ובערך בדקה וחצי פחות או יותר בזמן שלוקח למעלית לעלות או לרדת במהלכן אמור היזם לעניין משקיע אשר זמנו קצוב מאד. הצלחתם? תקבלו הזדמנות להציג את הרעיון "כמו שצריך".  
 
תכנית אופציות לעובדים
ידועה בשם  – ESOP   Employee Stock Options Plan תוכנית המאפשרת הענקת אופציות לעובדים, מנהלים ויועצים חיצוניים של החברה. התכנית מאפשרת לבצע המרה של האופציות שקיבל למניות באמצעות  "תוספת המרה" בהתאם לתנאי תכנית האופציות עליה חתם וכפוף ל vesting policy של החברה. בדרך כלל בין 7 ל 15 אחוז מהון החברה שמורים ל ESOP ועל מנת למנוע ארוע מס בעת הענקת האופציות יש לבצע תהליך מיסוי בעת המימוש ולא בעת ההקצאה על פי סעיף 102 לפקודת מס ההכנסה.  
 
התוכנית העסקית
מסמך אסטרטגי הכולל את החזון החברה, אסטרטגיית השיווק והמכירות, מוצרים ושירותים, תחרות, פיננסים, נתונים על משאבי האנוש והנהלת החברה ותכנית יציאה לשוק. מסמך זה מוגש בדרך כלל, למשקיעים, בנקים, שותפים עסקיים. שלה ומתאר את ההזדמנות העסקית.
 
תקציר מנהלים
תמצית של עיקרי התכנית העסקית הנותנת אינדיקציה על מהות העסק, ההנהלה וההזדמנות העסקית למשקיעים, שותפים ולקוחות פוטנציאליים. קיימת חשיבות אדירה לכל מילה וכל שורה במסמך זה.
 
אסטרטגיית אקזיט
אסטרטגיה המראה למשקיעים כיצד ההשקעה שלהם תתבטא ברכישת החברה או חלקה או הנפקתה.
 
המודל העסקי
מודל המשמש לניתוח הזדמנות העסקית, מקורות ההכנסה, הלקוחות ואופן מכירת המוצרים או השירותים.
 
גיוס המשך
גיוס נוסף של הון, בדרך כלל קורה כאשר חברה מתקרבת לצריכת רוב ההון בקופתה ונדרשת לה השקעה נוספת למטרות גידול. במצב זה מדוללים בעלי המניות על ידי המשקיע החיצוני או על ידי בעלי המניות הקיימים המבצעים השקעה נוספת בחברה.
 
קניין רוחני
סך כל ההמצאות, פטנטים, סימני מסחר וסימנים רשומים, מותגים ונכסים לא מוחשיים אחרים.
 
הנפקת מניות לציבור
ידוע גם בשם Initial Public Offering או IPO ומשמעותה הנה הפיכת חברה מפרטית בעלת מניות בלתי סחירות בבורסה לציבורית אשר שמניותיה (רובן או חלקן) סחירות בבורסה. בחברה ציבורית רשאים בעלי המניות למכור מניותיהן לציבור הרחב ולקבל כסף רב תמורתן.
 
התחייבות No Shop
התחייבות של היזמים או המיזם או החברה שלא לפנות למשקיעים נוספים ו/או אחרים למשך פרק זמן מוגדר מראש. במהלך תקופת ה No Shop תבחן ההשקעה על ידי המשקיע הפוטנציאלי ואם ימצא לנכון יגיש הצעה להשקעה הידועה גם בשם Term Sheet  
 
קרן הון סיכון
קרן השקעות המשקיעה בחברות סטארט אפ בשלבים ובסכומים שונים. קרן הון הסיכון מגייסת הון להשקעה על מנת להראות תשואה ומתקיימת לפרקי זמן קצובים. בדרך כלל מספר שנים. קרנות הון סיכון נוטות לבקש בעשרים עד שלושים אחוז אקוויטי בחברות בהן הן משקיעות.מטרתן העיקרית הנה לעשות אקזיט ובמקרים רבים מגייסת הקר הון שוב וזה נקרא Secondary Fund.
 
אנג'לים
משקיעים פרטיים הנוהגים להשקיע בחברות סטרט-אפ ואחרות בשלבהים התחלתיים.בדרך כלל המדובר  בהשקעות של מאות אלפי דולרים בלבד אך יש מקרים בהן תהיינה השקעות של מליוני דולרים על ידי אנג'לים מסויימים ובדרך כלל מאד מקצועיים.
 
שווי חברה "לפני הכסף"
ידוע גם בשם  Pre Money Valuation ומשמעו שווי החברה למשקיע לפני הגיוס (כלומר: 2 מיליון לפני הכסף בגיוס של מליון משקף שווי של חברה של 3 מליון ונתון למשקיע 33% מהחברה)
 
שווי חברה "אחרי הכסף"
ידוע גם בשם  Post Money Valuation ומשמעו שווי החברה למשקיע לפני הגיוס (כלומר: 2 מיליון אחרי הכסף בגיוס של מליון משקף שווי של חברה של 2 מליון ונתון למשקיע 50% מהחברה)
 
כתב מינוי
ידוע גם כ Proxy ומשמעו כתב מינוי של בעל מניות או אופציות לנציג בשמו למטרת ייצוג.
 
חברה ציבורית
חברה אשר מניותיה נסחרות על ידי הבורסה לניירות ערך וחבה בדיווח ברמה גבוהה יותר מחברה פרטית וכמו כן מושת עליה פיקוח של הרשות לניירות ערך במדינה בה מניות אלו נסחרות. למשל הרשות לניירות ערך בישראל או ה SEC בארה"ב.
 
גיוס ראשוני
ידוע גם בשם Seed ומשמעו גיוס ראשוני וברך כלל של סכום כסף לא גבוה לחברה בתחילת דרכה.
 
מצגים
נתונים עסקיים, הבטחות, מצגות ומסמכים עסקיים המשקפים מצב עסקי מסויים אשר על בסיסו מתקדמים המשקיעים עם החברה. מצגים נבדקים בבדיקת הנאותות וכפוף לאמיתותם ממבשיל או נכשל תהליך ההשקעה.
 
הסכם סודיות
ידוע גם בשם Non Disclosure Agreement  או NDA ובו מתחייבים הצדדים לשמור על סודיות לגבי מיזם, פרויקט או רעיון.
 
הסכם השקעה
הסכם לרכישת מניות בחברה בין המשקיע לבין היזמים. הסכם זה הנו פועל יוצא או השלב הבא של ה Term Sheet.  
 
Term-Sheet
הצעה של משקיע ליזמים לנושא ההשקעה המפרט את כוונת המשקיע והסכום להשקעה ומהווה כבסיס ראשוני לבניית הסכם ההשקעה. כפוף לאישור בדיקת הנאותות ווידוא מוצלח של אמיתות המצגים יבשיל המו"מ בין הצדדים לשלב הבא והוא הסכם ההשקעה.דומה הדבר מטאפורית למזכר הבנות הנחתם לקראת הסכם כולל.
 
הבשלה
ידוע גם כ Vesting ובעצם מגדיר את פרק הזמן המוגדר מבעוד מועד למימוש מניה או אופציה כנכס בחברה.חברות מבקשות vesting של בין שנתיים לארבע שנים בממוצע.
 
הסכם הצבעה
כלי של בעלי מניות ליצור מצב של שליטה בחברה למול בעלי מניות אחרים. יש להיות מודעים לסיכון השליטה הזה ומראש להגדיר במסמכי ההתאגדות של החברה איסור על כך.