דף הבית >> גיוסי הון >> שיתופי פעולה בינלאומיים למו"פ

שיתופי פעולה בינלאומיים למו"פ

מחקר ופיתוח בינלאומי

שיתופי פעולה בינלאומיים (או דו לאומיים) לפעילויות מחקר ופיתוח נוצרו על מנת לייצר ערך ממאגר הידע והניסיון הנצבר במדינות אתן חתמה מדינת ישראל הסכמי שיתוף פעולה למחקר ופיתוח. הרעיון הוא ששתי חברות, האחת ישראלית והשנייה זרה, משתפות פעולה בפיתוח מיזמים טכנולוגיים כאשר כל חברה מגישה בקשה למימון המו"פ במדינה שלה בהתאם לנאי התוכנית אותה מגדיר ההסכם הבינלאומי או הדו לאומי.

מעבר לחלוקת הנטל הכספי והסיכון בין 2 החברות נוצר כאן פוטנציאל לשיתוף פעולה עסקי כאשר לכל אחת מהחברות קשרים במדינה בה היא ממוקמת וכף החברה הישראלית יכולה להשתמש בשת"פ כמנוף שיווקי לחדירה לשוק במדינה הזרה וההיפך.

למדינת ישראל הסכמים עם מדינות רבות בארה"ב, באמריקה הלטינית, באירופה ובאסיה. על מנת לתמוך בהסכמים אלו הוקמו גופים התומכים ומקדמים בקשות וקבלת מימון על פי תנאי כל תוכנית ותוכנית. הסכמים אלו משקפים את האינטרסים הספציפיים של המדינה החתומה על ההסכם וכמובן את האינטרסים של מדינת ישראל למענקי מו"פ עבור עידוד הכלכלה, התעשייה והחדשנות הטכנולוגית.

בהקשר זה קיימות תוכניות כגון Eureka ו Eurostars באירופה, תוכניות של האיחוד האירופי המקדמות שיתופי פעולה טכנולוגיים בין חברות אירופאיות לחברות ישראליות החברות בתוכניות. התוכנית המובילה כיום באירופה בנושא שיתופי פעולה למו"פ הנה תוכניתEureka המונה כיום 41 חברות מדינות.

בנוסף לתוכניות האיחוד האירופי קיימות ארבע קרנות דו לאומיות נוספות לשיתופי פעולה ודו לאומיים:

  • Siird - קרן דו לאומית ישראל סינגפור
  • Ciird - קרן דו לאומית ישראל קנדה
  • Bird - קרן דו לאומית ישראל ארה"ב
  • Koril - קרן דו לאומית ישראל קוריאה

קרנות אלו מיוצגות על ידי מתימו"פ ועובדות ביחד עם המדען הראשי אך תחת נהלים אחרים (למשל הן אינן כפופות לחוק המו"פ). לכל אחת מהקרנות היקף שונה של מענקים, מיקוד גיאוגרפי, דרישות ומועדי הגשה.